energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
107,67 kWh
CO2 risparmiata:
59,29 kg