energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
528,32 kWh
CO2 risparmiata:
290,92 kg