energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
2322,04 kWh
CO2 risparmiata:
1278,65 kg