energie straordinarie
VIVI CON ENERGIA
Energia prodotta oggi:
612,84 kWh
CO2 risparmiata:
337,47 kg