energie straordinarie
VIVI CON ENERGIA
Energia prodotta oggi:
155,65 kWh
CO2 risparmiata:
85,71 kg