energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
809,04 kWh
CO2 risparmiata:
445,51 kg