energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
14,40 kWh
CO2 risparmiata:
7,93 kg