energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
2011,83 kWh
CO2 risparmiata:
1107,83 kg