energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
0,06 kWh
CO2 risparmiata:
0,03 kg