energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
198,26 kWh
CO2 risparmiata:
109,17 kg