energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
438,89 kWh
CO2 risparmiata:
241,68 kg