energie straordinarie
Energia prodotta oggi:
18,95 kWh
CO2 risparmiata:
10,44 kg