energie straordinarie
Teleriscaldamento
Energia prodotta oggi:
195,87 kWh
CO2 risparmiata:
107,86 kg