energie straordinarie
Teleriscaldamento
Energia prodotta oggi:
669,50 kWh
CO2 risparmiata:
368,67 kg