energie straordinarie
Fotovoltaico
Energia prodotta oggi:
396,48 kWh
CO2 risparmiata:
218,32 kg